Hızlı Erişim

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Diş Hekimliği Fakültesi
Görev Unvan Ad-Soyad Telefon (Dahili)
Birim Yöneticisi Dekan V. Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ 1111
Çalışan Temsilcisi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. M. Melih ÖMEZLİ 2121283-5013
İdari Birim Temsilcisi Fakülte Sekreteri Şakir DURGUN 2121283-5071
Sekreterya Bilgisayar İşletmeni Mehmet LAÇİN 2121283-5000

Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:33:00