Hızlı Erişim

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Görevi Ünvan Ad-Soyad Telefon (Dahili)
Birim Yöneticisi  Dekan   Prof. Dr. Nülüfer ERBİL  5502
Çalışan Temsilcisi   Dekan Yrd.  Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN 5535
İdari Birim Temsilcisi  Fakülte Sekreteri  Ali TEHCİ  5534
Sekreterya Şef Necmi AKTAŞ 5537

Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:34:25