İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Misyon & Vizyon

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İSG Misyonu

Ordu Üniversitesi, bilgi, teknoloji ve kültür üreten akademik bir kamu kuruluşu olarak, akademisyeni, idari personeli, öğrencisi ile tüm paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak, konu hakkında kültürel normlara ve kurallara uygun öncü bir üniversite  olmayı kendisine misyon olarak yüklemektedir.

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İSG Vizyonu

Ordu Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya katkı sunabilmek için, gerektiğinde yönetim sistemleri oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.


Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:31:24