İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Görev Unvan Ad-Soyad E-posta
Birim Yöneticisi Prof. Dr. Nülüfer ERBİL nerbil@odu.edu.tr
Çalışan Temsilcisi Doç. Dr.  Nurgül BÖLÜKBAŞ nurgulb@odu.edu.tr
Çalışan Temsilcisi Doç. Dr.  Taşkın KILIÇ taskinkilic@odu.edu.tr
İdari Birim Temsilcisi Fakülte Sekreteri  Esra PARLAK eparlak@odu.edu.tr
Sekreterya Şef  Necmi AKTAŞ necmiaktas@odu.edu.tr

Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:34:25 Güncellenme tarihi: 05-09-2022 14:11:07