İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Ziraat Fakültesi

 

Görev Unvan Ad-Soyad E-posta
Birim Yöneticisi Doç. Dr. Faruk AKYAZI farukakyazi@hotmail.com
Kurul Sekreteri Fakülte Sekreteri İdris ŞILBIR idrissilbir@odu.edu.tr
Üye Öğr. Gör. Bilal ÖZDEMİR bozdemir61@gmail.com
Üye Sağlık Teknikeri Hamide Gülsüm ŞAHİN sahinhamis@hotmail.com
Üye Gıda Teknikeri Döndü ÖZKAN d.oskan_@hotmail.com

Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:35:16 Güncellenme tarihi: 30-08-2022 15:25:22