İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Görev Unvan Ad-Soyad E-posta
Başkan Dr. Öğr. Üyesi

Remzi FIŞKIN

remzifiskin@odu.edu.tr
Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nihan ŞENBURSA

nihansenbursa@odu.edu.tr

Kurul Sekreteri

Fakülte Sekreteri Vesile Nurten AYDEMİR nurtenaydemir@odu.edu.tr

Ekleme tarihi: 19-12-2018 11:33:45 Güncellenme tarihi: 05-09-2022 14:55:01